HOTLINE: 046 6514585

Tower Defense

Nhà cung cấp: LIFESOFT
Ngày phát hành:06/05/2021
Thể loại: Chiến thuật
HĐH: ANDROID
Lượt xem:8,635
Giá: 2000
(bằng 3g Viettel)
MÔ TẢ:
Game xây dựng phòng thủ tháp tower defense. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng đội ngũ xe tăng thiết giáp bảo bệ thành, chống lại bọn xâm lược ngoài hành tinh…
LIÊN QUAN: