HOTLINE: 046 6514585
Điều khoản sử dụng dịch vụ

Các điều khoản sử dụng này được qui định trên trang website kgame.vn và sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa các khách hàng và Kgame liên quan tới hoạt động trên trang website kgame.vn

Nếu có sự thay đổi do có sự yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, cũng sẽ được mặc định đồng thuận giữa người dùng và kgame.vn

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Mọi sự thu thập thông tin và sử dụng thông tin của Khách hàng đều được thông qua ý kiến của chính Khách hàng đó trước khi Khách hàng tiến hành các giao dịch cụ thể. Việc bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng được thực hiện theo đúng nguyên tắc sau:

a. Mục đích thu thập: việc thu thập thông tin Khách hàng để

- Thực hiện các giao dịch theo các đơn đặt hàng của Khách hàng, giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của website kgame.vn (nếu có), chăm sóc Khách hàng;

- Tính giá, cước sử dụng;

- Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng dịch vụ kgame.vn

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại wap/website kgame.vn

b. Thời gian lưu trữ: 05 năm

c. Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được khách hàng đăng ký trên kgame.vn, không sử dụng các thông tin do khách hàng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.

d. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

- Đơn vị chủ quản kgame.vn

- Đơn vị viễn thông khi thực hiện trừ giá, cước sử dụng

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

e. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên kgame.vn được kgame.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của kgame.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng;

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, kgame.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;

- Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, kgame.vn không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho kgame.vn sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và kgame.vn không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.