HOTLINE: 046 6514585

BlockD

Nhà cung cấp: LIFESOFT
Ngày phát hành:22/05/2020
Thể loại: Trí tuệ
HĐH: JAVA
Lượt xem:1,315
Giá: 2000
(bằng 3g Viettel)
MÔ TẢ:
Mọi thứ đều là rõ ràng như một ngày ­ phá hủy các kết hợp của các khối giống hệt nhau và cố gắng để làm điều này với hiệu quả tối đa. Trò chơi cung cấp hai chế độ: Marathon ­ bạn chơi cho đến khi bạn mất tất cả cuộc sống của bạn và các trò chơi trong thời gian. Đây không phải là xấu vui chơi cho một vài buổi tối.
LIÊN QUAN: