HOTLINE: 046 6514585

Pizza Ninja

Nhà cung cấp: LIFESOFT
Ngày phát hành:25/05/2020
Thể loại: Trí tuệ
HĐH: JAVA
Lượt xem:7,691
Giá: 2000
(bằng 3g Viettel)
MÔ TẢ:
Sức nóng trong bếp chính là những đơn đặt hàng được xếp chồng lên nhau. Bếp trưởng Maro phải cắt các phần bánh piza nhanh nhất như ông có thể vì đơn đặt hàng sẽ đến ngày càng nhanh và càng nhiều hơn.
LIÊN QUAN: